02 Çarşamba Eylül 2015
 
  MENÜLER
 
  Hakkımızda
  Çocuk ve Oyuncaklar
  Yönetim Kurulu
  Üyelerimiz
  Üyelik Formu
  İletişim
     

  İLETİŞİM
 
  Tel: 0212 512 63 47
  Fax: 0212 512 63 47


Hakkımızda

Türkiye'nin Oyuncakçıları Biraraya Geliyor
1994'te kurulan Oyuncakçılar Derneği üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı ve perakendecilerden oluşan oyuncak sektörünün tüm aktörlerini çatısında toplamayı amaçlıyor.

OYDER, sektörü temsil eden bir sivil toplum örgütü olarak, sanayi ve ticaret hayatında etkinlik kazanmayı, sesini kamuoyunda duyurmayı hedefliyor.

Oyuncak sektörü gelişen ve gelecek vaat eden bir sektör olmakla beraber, yapısında birçok sorun barındırıyor. İmalatçılar Uzakdoğu ithalatındaki artışla, önemli kayıplara uğradı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik üretici ve ihracatçılara yeni sorumluluklar yüklüyor. Üreticilerimiz, ürünlerinin standartlarını belirlemekte ve standartlarını onaylayacak yetkili mercilere ulaşmakta zorlanıyor. İthalatçılar gümrük mevzuatının aksaklıkları nedeniyle, ithalatlarının devamlılığını sağlamakta güçlük çekiyor.

Ekonomik krizden küçülerek çıkan toptancı ve perakendeciler ise hiçbir reklam ve tanıtım desteği almadan, hayatta kalma ve sektörü büyütme çabası veriyor.

Büyümek Kaçınılmaz
Oysa Türkiye, 30 milyonluk çocuk nüfusuyla oyuncak sektörünün gelişmesi için büyük fırsatlar sunuyor. Ülkemizde çocuk başına yıllık oyuncak tüketiminin 5-6 dolar seviyesinde olduğu hesaplanıyor. Bu miktar Avrupa Birliği ülkelerinde yılda 250 - 500 dolar arasında. Türk üreticilerin hem bu pazardan pay alabilmeli, hem de yerli tüketimi teşvik edecek piyasa koşulları oluşturulmalı. Bu nedenle, OYDER sektörün tüm üyelerini çatısında toplanmaya çağırıyor.


Hedeflerimiz
Türkiye'de çocuk başına oyuncağa harcanan para, gelişmiş ülkelerin çok altında. (AB ülkelerinin yüzde 5'i civarında.) Avrupa ülkeleri seviyesine ulaşmak, pazarı 20 kat büyütecektir. OYDER bu amaca ulaşmak için hedeflerini şöyle belirledi:

Ekonomik değer yaratan üretici sayısını ve iş hacmini arttırmak,

Varolan girişimcileri güçlendirerek, dünya ile bütünleşmesini sağlamak, ihracat kapasitesini arttırmak,
İhracata yeni başlayan firmalara, ihracatın her alanında danışmanlık yapmak ya da danışmanlık verilmesini sağlamak,
Ülkelerin genel durumları, ekonomik, siyasi, ticari yapıları, pazar payları hakkında araştırmalar yapmak.
Oyuncak - ham madde ve ticari ilişkilerimiz dikkate alınarak muhtelif ülke araştırmaları yapmak.
AB, ABD ve diğer ülkelerin ticari mevzuatlarını izleyerek mevzuat değişikliklerini üyelerine iletmek.
Gerek Avrupa Birliği, gerekse diğer üçüncü ülke ve taraflarla gerçekleştirilen anlaşmalar ile, Dünya Ticaret Örgütü anlaşması gibi, Türkiye'nin taraf olduğu çoklu anlaşmaların takibi ve bu doğrultuda sektörü ilgilendiren konularda yerli ve yabancı merciler nezdinde girişimlerde bulunmak.
Türk ihracat, ithalat, gümrük, teşvik, kambiyo, serbest bölge, imalat, vergi mevzuatlarını ve Avrupa Ekonomik Topluluğu mevzuatlarını takip ederek üyelere ve başvuran kişi, kurum ve kuruluşlara sözlü ve yazılı bilgi aktarmak.
Çeşitli konularda seminer, konferans ve toplantılar düzenleyerek, Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmelerden üyelerini haberdar etmek
Kalite kontrol araştırma laboratuarları ve konuya yönelik çeşitli seminerler, konferans ve yayınlar ile ticarette kalite, standartlar ve eko-üretim konularında üyelerini yönlendirmek,
Bu amaçlara bugünden yarına ulaşılması zor görülse de, bir sivil toplum örgütü olarak biraraya gelmek en önemli adımı atmak olacak. OYDER'in ihracatçı ve ithalatçı birliklerinde sesini duyurması, "biz de varız demesi" ancak biraya gelmemizle mümkün. Perakendecisinden, üreticisine, toptancısından ithalatçısına sektörün tüm unsurlarının ülke ekonomisindeki yerini ve gücünü attırmanın tek yolu biraraya gelmektedir. OYDER, tüm bu amaçlarını gerçekleştirmek için sizlerin katılımını bekliyor. OYDER güncel ve genel konulardaki görüş ve önerilerini tüm üyelerini kapsayan geniş bir platformda tartışarak ve çeşitli araştırmalar yaparak oluşturacaktır.


OYDER Başkanı
Yakup KİREÇCİ


 
Copyright © Oyder Oyuncakçılar Derneği Anasayfa | Hakkımızda | Çocuk ve Oyuncaklar | Yönetim Kurulu | Üyelerimiz | Üyelik Formu | İletişim